POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Denominació Social: TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L.
Domicili Social: C / ROSELLA, 35 LOC 08906 – HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
NIF: B-62590799
Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 33654, Foli 0154, Fulla Nº 233.220
Correu electrònic: trefinsa@trefinsa.com
Nom de domini: www.trefinsa.com
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, de 11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic , TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, SL en compliment del que disposa l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Els usuaris, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. per a realitzar les següents finalitats:
1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per, TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part de TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L.
2. Realitzar estudis estadístics.
3. Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari a TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L.
TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.
Mitjançant la cumplimentació i enviament dels corresponents formularis d’aquesta web, l’Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. En cas que vostè. Inclogui en els formularis d’aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors. Així mateix en el supòsit que es produeixi una transferència internacional de dades, l’usuari en acceptar la present política de privacitat dóna el seu consentiment perquè la mateixa es pugui realitzar.
Totes les dades sol·licitades a través de TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.
TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:
1. E-Mail: trefinsa@trefinsa.com
2. Correu postal: C / ROSELLA, 35 LOC 08906 – HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: trefinsa@trefinsa.com.
De la mateixa manera, TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats.

NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOG
Si vols participar en els nostres blocs, hauràs d’acceptar aquestes regles:
1.- Responsabilitat de l’Usuari. En participar en els blocs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis a través d’aquells, garantint a TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. la total indemnitat davant qualsevol reclamació que pogués plantejar-se-per tals conceptes.
En cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el propietari o compta amb l’autorització del propietari per difondre’l en els Blogs.
I s’eximeix TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.
2. L’usuari haurà, abans de publicar un missatge, escollir el bloc apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del bloc podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al normal desenvolupament dels temes dels blocs.
3. L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions dels altres usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blocs.
4. TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats en els blogs del web d’acord amb els termes i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.
5. TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. no és responsable del publicat en els blogs del web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.
6. TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blocs de la web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.
7. En el cas que un usuari pugui veure afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, SL, a través del correu electrònic trefinsa @ trefinsa.com, indicant en la referència de l’assumpte “moderació de blocs”, perquè TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, SL pugui moderar o eliminar els mateixos.
8. L’usuari mantindrà indemne a TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. enfront de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-pels missatges que l’usuari hagi difós en els blocs o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització per l’usuari dels blocs de la web.

SEGURETAT
TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.
Propietat industrial i intel·lectual
Aquesta web és propietat de TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ( “hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o organisme de TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, SL, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L., per les seves societats filials i / o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L.

Els continguts subministrats per TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzat per a la seva programació.

TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, SL, les seves sucursals i / o centres adscrits, els seus directors i / o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus , tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i / o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ( “links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l’usuari. TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per oa través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de TREFINSA SERVEIS IMMOBILIARIS, SL com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

LLEI APLICABLE
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta política de privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies