ADMINISTRACIÓ COMUNITATS

Pel que fa a l’administració de la seva comunitat els nostres treballs a desenvolupar serien els següents:

 • Redacció i enviament de les convocatòries.
 • Assistència a aquestes reunions, tenint cura que els acords que s’adoptin ho siguin en base legal.
 • Transcripció de les actes al llibre oficial.
 • Fer arribar als copropietaris una còpia literal de l’acta amb els acords presos.
 • Atendre tots els pagaments que afectin la comunitat.
 • Procedir al cobrament de les quotes ordinàries i extraordinàries, en les nostres oficines o facilitant un domicili bancari.
 • Estat de comptes anuals, els ingressos obtinguts i els pagaments efectuats.
 • Pressupost ordinari de despeses previsibles per al següent exercici i forma d’atendre a aquest.
 • Atendre al president de la comunitat o membres de la seva junta en totes les qüestions afectin a l’immoble, i en quantes qüestions es derivin de la comunitat.
 • Vigilància de les obres que es duguin a terme a la comunitat, procedint al cobrament de les derrames corresponents aprovades per la mateixa.

En definitiva el que pretenem amb la nostra gestió és que cap copropietari, inclosa la junta, hagi de preocupar-se pel bon funcionament de la Comunitat.

Si bé l’experiència també ens permet afirmar que són funcions no escrites les següents:

 1. Fer de mediador entre propietaris i llogaters i entre els mateixos propietaris.
 2. Suavitzar, en la mesura de les nostres possibilitats, els problemes que en la comunitat es plantegen.
 3. Vetllar que la comunitat es mantingui dins dels límits de la legalitat vigent.
 4. Assessorar la comunitat en els diversos aspectes que sorgeixin.
 5. Controlar i gestionar els impagats i morosos que la finca pugui patir. Fent que aquesta morositat sigui el menys costosa possible.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies